Gevolg zelfrijdende auto: trek naar stad en plattelandHet effect van zelfrijdende auto’s op de plaats waar mensen wonen en werken, is tweeledig. Aan de ene kant trekken de al sterk verstedelijkte gebieden meer bevolking aan, aan de andere kant is er een trek naar het platteland. We hebben deze effecten voor Nederland doorgerekend met het ruimtelijke model LUCA, de kaartjes hierboven laten de uitkomsten zien.

De verschillen hangen samen met twee eigenschappen van de zelfrijdende technologie. Zelfrijdende gedeelde taxibots (de opvolger van het huidige OV) kunnen mensen snel en goedkoop van deur naar deur vervoeren. Dit is echter vooral in de steden het geval waar een hoge bevolkingsdichtheid deze diensten rendabel maakt. Hierdoor ontstaat een trek naar de steden (zie het linkerkaartje). Daartegenover staat het gemak en comfort van het rijden in een eenpersoons zelfrijdend voertuig waarin men kan werken en ontspannen. Hierdoor voelt een lange woon-werkreis minder vervelend aan en ontstaat een trek naar het platteland (zie het middelste kaartje).

Het rechterplaatje combineert de twee effecten. In de steden en buitenwijken in de Randstad vindt concentratie plaats en groeit de stedelijke bevolking ten koste van het platteland. In de steden buiten de Randstad is het spreidingseffect sterker: die verliezen bevolking, deels aan het omliggende landelijk gebied.

De conclusies zijn relevant voor de grote steden die nu al vaak worstelen met overbevolking. De conclusies zijn ook relevant voor de steden met een uitgebreid OV-netwerk. Het gevaar bestaat namelijk dat zij de grote impact van zelfrijdende auto’s daarop onderschatten.

Publicaties

U kunt meer lezen over dit onderzoek in de publicaties hieronder.

- In dit Engelstalige Discussion paper staat het onderzoek beschreven.

- Zie ook dit Nederlandstalige blog en dit Engelstalige blog .


september 2017