´╗┐

Hoogopgeleiden clusteren in aantrekkelijke steden en wijkenMensen met een hogere opleiding wonen het liefst in een beperkt aantal steden en wijken, zie figuur. In Nederland gaat het onder meer om Amsterdam en Utrecht. Ruim 40 procent van de bevolking tussen 15 en 74 jaar is hier hoogopgeleid. Kijken we naar de werkenden, dan heeft ruim 50 procent, en in sommige gewilde wijken tot 70 procent, een hbo- of een woopleiding. Samen met collega's heb ik uitgezocht wat zo bijzonder is aan deze steden en wijken. Ten eerste, is dit nabijheid van stedelijke consumptieve voorzieningen zoals musea, restaurants en theaters. Hoogopgeleiden hebben hier meer waardering voor dan andere bevolkingsgroepen. Ten tweede, goede bereikbaarheid van banen met hoge lonen. Deze banen liggen vooral in de steden. Ten derde, een goed aanbod van openbaar vervoer en met name de trein. Hoogopgeleiden moeten vaak reizen voor een goede baan en doen dit graag per trein.

PUBLICATIES

U kunt verder lezen over dit project (gezamenlijk met Coen Teulings en Henri de Groot) in de volgende publicaties:

- Dit artikel in TPEdigitaal stelt dat clustering van hoogopgeleiden tot beter functionerende arbeidsmarkten en effici├źnter gebruik van publieke goederen leidt, maar ook tot grotere regionale verschillen.

- Deze blog op MeJudice bevat een verkorte versie van het TPEdigitaal artikel.

- Deze CPB Policy Brief laat zien dat grote transportinvesteringen kunnen leiden tot verhuizing van hoogopgeleiden, met een voorbeeld voor de regio Amsterdam.

- Dit Engelstalige artikel (forthcoming in Journal of Urban Economics) bevat achterliggende empirische analyses.


juni 2016