Situatie kantorenmarkt niet uniek, maar wel zorgwekkendIn de maatschappij en in de politiek worden zorgen geuit over de hoge leegstand van kantoren. Bezien vanuit historisch perspectief is de huidige leegstand fors maar niet buitengewoon hoog te noemen. De vastgoedmarkt is een typisch voorbeeld van een varkenscyclus en fluctuaties in de leegstand zijn logisch. In het buitenland zijn leegstandpercentages van boven de 15% vaker voorgekomen, zie figuur. Echter, in de huidige situatie is mogelijk meer aan de hand dan een conjuncturele golfbeweging. Een combinatie van twee nieuwe trends: (i) de verwachte daling van de werkgelegenheid en (ii) de mogelijke daling van het kantoorgebruik per werkende - kan leiden tot een krimpende behoefte aan kantoren en structureel hoge leegstand.

Publicaties

U kunt verder lezen over dit project in de volgende publicaties:

- Deze CPB notitie rekent de lange termijn behoefte aan kantoren door tot 2040, in vier scenario's.

- Deze blog op MeJudice bespreekt waarom hoge leegstand kantoren structureel dreigt te worden.

- Dit artikel in Real Estate Research Quarterly bespreekt hoe erg structurele leegstand is en of er redenen zijn voor de overheid om bij te sturen.


april 2014