Ondertunnelen van stedelijke infrastructuur is duur


ZuidasDok MLT (2012) is een complex stedenbouwkundig project dat bestaat uit:

- ondertunneling van de (verbrede) snelweg en bouw van een bus/tram terminal op de tunneldaken;

- bovengrondse verbreding van de snelweg A10 Zuid;

- verbeteringen aan de stationsterminal Amsterdam Zuid;

- verplaatsen van het eindpunt van de binnenlandse Hogesnelheidslijn (HSL) van Amsterdam Centraal naar Amsterdam Zuid.

Bovengrondse wegverbreding is in potentie rendabel, net als het beter benutten van de stationsterminal. Ook het verplaatsen van het eindpunt van de binnenlandse HSL is een rendabel project.

Ondertunneling van de infrastructuurbundel is duur. Om deze rendabel te maken moeten de hoge kosten worden gecompenseerd met de baten van verbeterde ruimtelijke kwaliteit (minder overlast, beter uitzicht). Naar verwachting zijn deze maatschappelijke baten onvoldoende groot om de kosten te dekken.

Deze conclusies worden gemaakt in de volgende publicaties (samen met Carel Eijgenraam):

- Second opinion op de MKBA van Syconomy (2012).

- KBA van het project uit 2006.

- Boekhoofdstuk (Engelstalig) dat bespreekt de uitdagingen in de MKBA's van grote stedelijke ontwikkelingsprojecten, met als voorbeeld Zuidas.


februari 2012