Minder verkeersoverlast leidt tot prijsstijging woningenDe weg N14 (Sijtwendetunnels) werd aangelegd als een alternatieve toegangsroute naar Den Haag, om de drukke Utrechtse baan te ontlasten. De weg heeft tegelijkertijd de lokale straten in de Haagse suburbs Leidschendam, Voorburg en Mariahoeve bevrijd van het sluipverkeer. Achteraf blijkt dit tot een aanzienlijke stijging van het woongenot te hebben geleid. Van tevoren zagen mensen deze verbetering echter niet aankomen.

We berekenen de verandering in het woongenot door het verschil in de woningprijzen te meten in de straten met verminderd verkeer, voor en na de wegopening. De figuur laat zien dat in 2003, het jaar van de wegopening, de woningprijzen in de straten met verminderd verkeer (rode lijn) een sprong hebben gemaakt ten opzichte van de algemene trend (blauwe lijn). Halvering van de overlast heeft tot ongeveer 3000 euro extra prijsstijging geleid.

PUBLICATIES

U kunt verder lezen over dit project (gezamenlijk met Gerard Verweij) in de volgende publicaties:

- Dit artikel in Economisch-Statistische Berichten.

- Dit Engelstalige artikel in Regional Science and Urban Economics.


augustus 2015